حضور معاون برنامه ریزی و رئیس امور اداری در شهرستان
واحد روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مبارکه گزارش داد:
نشست معاونت محترم توسعه ، مدیریت منابع انسانی و ریاست محترم امور اداری و پشتبیانی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان بهمراه رئیس و معاون اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان با دکتر عصارزادگان فرماندار محترم شهرستان در محل فرمانداری شهرستان مبارکه و ارائه گزارشی از وضعیت منابع طبیعی شهرستان و اهمیت پروژه های آبخیزداری و درخواست افزایش اعتبارات تملک دارایی پرداختند.

 
 

بازدید : 1138 1 مرداد 1398 ساعت 05:30 ق.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری