بازدید مدیر کل منابع طبیعی استان از پروژه های آبخیز شهرستانمسئول روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مبارکه گزارش داد:

صبح امروز مدیرکل و معاون آبخیرداری و رئیس اداره روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان از اداره منابع طبیعی شهرستان بازدید کردند.

 

ایشان در معیت رئیس اداره شهرستان از پروژه های آبخیز شهرستان نیز بازدید به عمل آوردند. 
بازدید : 1129 20 فروردين 1398 ساعت 01:37 ق.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری