نشست صمیمی با مجموعه دستگاه قضایی شهرستانمسئول روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مبارکه گزارش داد:
در پنجمین روز از هفته منابع طبیعی پرسنل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان با رئیس دستگاه قضایی، دادستان و جمعی از قضات و میهمانان ویژه از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان رئیس اداره حقوقی و رئیس اداره عملکرد نشستی صمیمی داشتند.
در ابتدا مدعوین به صورت نمادین با غرس نهال به یاد شهدای دستگاه قضایی در ساختمان شماره دو اداره منابع طبیعی پرداختند.

 
 

 و در ادامه رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ضمن خوشامدگویی به مدعوین محترم گزارش مبسوطی در خصوص پرونده های قضایی سال ۹۷ ارائه داد.
وی اضافه کرد: با توجه به کمبود اعتبارات این اداره درخواست تعدیل نمودن هزینه های کارشناسی را داریم.
ایشان حفاظت از انفال را رأس امور این مجموعه خواند و همگان را به حفاظت از انفال دعوت نمود.
در ادامه این نشست رئیس اداره حقوقی اداره کل متبوع ضمن رضایتمندی از عملکرد اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان و تشکر از دستگاه قضایی به بیان بعضی از نقاط ضعف و قوت پروندهای قضایی پرداخت.

 

و در پایان با ارائه پیشنهاداتی توسط مدعوین محترم خاتمه یافت.
بازدید : 1074 19 اسفند 1397 ساعت 11:54 ب.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری