بازدید از مناطق بحرانی حوزه رودخانه شور بهمراه مسئولین استانی و شهرستان
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مبارکه بهمراه رئیس اداره مطالعات و مهندسی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان و مسئولین مدیریت بحران شهرستان و نمایندگان فرمانداری و بخشداری ، شرکت عمران مجلسی ، شهرداری مجلسی ، شورای اسلامی شهر طالخونچه ، شهرداری طالخونچه ،مدیریت جهاد کشاورزی ، اداره امور منابع آب ، اداره راه و شهرسازی ، صنف کشاورزان شهرستان حضور داشتند از مناطق بحرانی حوزه رودخانه شور (مسیر جاده شهر طالخونچه به شهرضا و شهر طالخونچه به شهرمجلسی) بازدید بعمل آوردند.
 


 
بازدید : 1167 20 دي 1397 ساعت 04:04 ق.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری