مراسم تکریم از بازنشستگان ادارهمراسم تکریم بازنشستگان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مبارکه در محل اداره
 
و عزیمت به شهرستان نجف آباد در معیت رئیس اداره به منظور بزرگداشت و تکریم بازنشستگان منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان و همچنین تجلیل از منزلت  خانواده مراسم جشنی در مجتمع آموزشی و فرهنگی شیخ بهایی اصفهان با حضور بیش از 300 نفر از بازنشستگان اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان اصفهان برگزار شد.