آبگیری سد سنگ سیمان طالخونچه واقع در رودخانه شور زاینده رود

آبگیری سد سنگ سیمان طالخونچه واقع در رودخانه شور زاینده رود
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مبارکه صبح امروز از سدهای آبخیزداری شهرستان بازدید کرد.

 

کسری طاهری گفت: با توجه به اینکه کمبود آب و بحران خشکسالی به شدت این شهرستان را تهدید می کند بهره­گیری از منابع آبی موجود و حفاظت از آن ها در اولویت شورای آب شهرستان قرار گرفته است و جلوگیری از هدر رفت آب و تغذیه سفره‌های زیرزمینی از مهم‌ترین مسائلی است که پس از آبگیری در سد های خاکی در شهرستان محقق می‌شود.
 ایشان ضمن اینکه در اردیبهشت ماه 30% افزایش بارندگی نسبت به سال گذشته داشته­ایم و از آبگیری سدهای شهرستان رضایت داشتند؛ افزودند: سد سنگ سیمان طالخونچه واقع در رودخانه شور زاینده رود با حجم 15000 متر مکعب در 10 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان و در بالادست سفره آبی قرار دارد و بخشی از معضل کمبود آب زراعی را تأمین می­کند که بالغ بر 100 درصد آن آبگیری شده است.
ایشان افزودند: با توجه به اقلیم منطقه و بارش­ های فصلی بهترین راهکار برای کنترل سیل، تغذیه سفره­های زیر زمینی، مدیریت روان آب و حفاظت خاک مقابله با خشکسالی و اجرای طرح های آبخیزداری در سر شاخه های بالا دست می باشد.

 

وی در ادامه به آبگیری بندهای خاکی شهرستان ناشی از بارندگی های اخیر اشاره و افزود: شرایط توپوگرافی منطقه و مطالعات جامع آبخیزداری که در بخش­هایی ازشهرستان انجام شده نشان می­دهد در چندین زیر حوضه دارای سیلاب هستیم که در صورت تأمین اعتبار لازم جهت اجرای طرح های آبخیزداری شاهد کاهش خسارات ناشی از سیل، رفع مشکل فرسایش خاک، تغذیه سفره­های آب زیر زمینی، و بهبود بهره برداری از مراتع خواهیم بود.
 

کسری طاهری در پایان افزود: شهرستان مبارکه با 21 پروژه مکانیکی و بیولوژیکی و با ظرفیت جذب بارشهای سالانه 2/65% میلی متر مکعب در پروژه بیولوژیک و 10/000/000 متر مکعب جذب روان آب­ها در پروژه مکانیکی در دوره 5 ساله دارد.