درباره ما

 هدف سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور

حفظ و حمايت، احياء، توسعه و بهره‌برداري اصولي از جنگل‌ها، مراتع، اراضي جنگلي، بيشه‌هاي طبيعي، اراضي مستحدثه ساحلي، حفاظت‌ و حمايت از آب و خاك كشور از طريق مديريت علمي بر حوزه‌هاي آبخيز و رعايت اصول توسعه پايدار


وظايف سازمان

1. تدوين سياست‌ها و راهبردهاي بخش منابع طبيعي و آبخيزداري و تنظيم و اجراي برنامه‌هاي توسعه منابع طبيعي و آبخیزداری در چهارچوب سياست‌هاي توسعه پايدار

2. حفظ، حمايت،حراست و بهره برداري اصولي از جنگل‌ها، مراتع و بيابان‌ها و حوزه‌های آبخیز كشور

3.  تشخيص و تفكيك حريم قانوني اراضي ملي از مستثنيات اشخاص حقيقي و حقوقي و تثبيت‌ حاكميت دولت بر منابع ملي كشور

4. بررسي و مطالعه حوزه‌هاي آبخيز كشور به منظور برنامه‌ريزي و تهيه طرح‌هاي جامع و اجراي فعاليت‌هاي منابع طبيعي و آبخيزداري در حوزه‌های آبخیز کشور

5. توسعه جنگل‌ها و مراتع دست كاشت، پارك‌هاي جنگلي،اصلاح و احياء جنگل‌ها و مراتع مخروبه و ترويج زراعت چوب با تأكيد بر حفظ ذخاير ژنتيكي و تنوع زيستي گياهي

6. مطالعه و برنامه‌ريزي مناسب جهت افزايش بهره‌ وري در فعاليت‌هاي اجرايي

7. مطالعه، طراحي و بهينه‌سازي الگوها و نظام‌هاي توليد وبهره‌برداري در زمينه منابع طبيعي و آبخيزداري با استفاده از دانش بومي و تجربيات جهاني

8. جلب مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي در اجراي فعاليت‌هاي منابع طبيعي و آبخيزداري

9. تدوين، اجرا و به هنگام سازي نظام اطلاع رساني منابع طبيعي و آبخيزداري كشور جهت ارتقاء دانش عمومي و ترويج فرهنگ منابع طبيعي

10. مطالعه و برنامه ريزي جهت توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان به منظور ارتقاء بهره‌وري و اثربخشي
 

شرح وظایف اداره کل

سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور و به تبع آن ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استانها به عنوان یکی از ارگانهای تابعه وزارت جهاد کشاورزی ، دستگاه هایی هستند که برنامه ریزی در عرصه های منابع طبیعی را با تعیین پنج وظیفه اساسی یعنی حفظ ، احیاء ، اصلاح ، توسعه و بهره برداری منطبق با اصول و موازین علمی و فنی را بر عهده دارند .در بین پنج وظیفه محوله به سازمان متبوعه ، حفاظت از عرصه های منابع طبیعی اولین و مهمترین رکن بوده ، که سایر وظایف بر اساس محوریت آن برنامه ریزی و به اجرا در می آید .ضمناً در راستای حفاظت از جنگل ها،مراتع و عرصه های طبیعی حوضه های آبخیزاستانها ،عدم کاهش ، سطح مبنا بوده و توسعه و کیفیت بخشیدن به آن از اصولی است که حرکت ها و برنامه ریزیها باید بر این مبانی و اصول استوار باشند .اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان نیز جهت دست یابی به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی در مسیر صیانت و پاسداشت از انفال الهی با انجام قریب به 44 مورد وظیفه مشخص تلاش دارد در راستای 5 سیاست اصلی و اساسی سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور که قبلا ذکر شده ، در ایفایی نقش حساس و مسئولیت خطیر خود گامهای مثبت و سازنده ای را بردارد تا ایرانی همیشه آباد و سرسبز را شاهد باشیم.

 

برخی از وظایف ادارات کل منابع طبیعی وآبخیزداری به شرح زیر است :

1 ـ حفاظت مستمر همه جانبه ازحدود و ثغوز منابع ملی وطبيعی ، جنگلها ومراتع حفاظتی و ذخاير جنگلی با استفاده از کلیه توانمندی های سازمانی

2 ـ انجام مطالعات و شناسائی و شناخت ظرفيتهای منطقه ای و تهيه طرحهای جنگلکاری ، احياء و توليد نهال

3 ـ انجام مطالعات و شناسائی مناطق جنگلی برای اعمال مدیریت بر منابع جنگلی

4 ـ بررسی و مطالعه و تهیه آمار منابع جنگلی و تجزیه و تحلیل آن برای دستیابی به بهترین روش فن جنگلداری

5 ـ بررسی و مطالعه و تهیه طرحهای مدیریت منابع طبیعی جنگلی اعم از طرحهای جنگلداری

6 ـ پرورش جنگل و تنظیم برنامه های مربوطه و ساماندهی خروج دام از عرصه های جنگلی

7 ـ توليد وجمع آوری بذر وتعيين مناطق و ذخائر جنگلی و امور مراقبتی  و نگهداری از مناطق مذکور

8 ـ  برآورد پتانسيل وظرفيت توليد مراتع وتعداد دام موجود درمراتع و مميزی و تنسيق و تعيين ظرفيت مجاز استفاده از مراتع

9 ـتهيه طرح های مرتعداری براساس دستورالعمل های ابلاغی

10 ـ پيگيری درجهت تشکل دامداران و بهره برداران و مجريان طرحهای مرتعداری و همکاری جهت استفاده ازتسهيلات بانکی برای آنان

11 ـ تشکيل کميته و شبکه های موظف و مردمی جهت اطلاع رسانی اطفاء حريق وآتش سوزی در منابع ملی و طبيعی

12 ـ تهيه و توزيع وسائل و لوازم مخابراتی و بی سيم و اطلاع رسانی جهت جلوگيری ازهرنوع تخلف و اطفاء حريق وآموزش به مأمورين وعوامل حفاظتی

13 ـ ايجاد هماهنگی بمنظور جلب نيروهای انتظامی وقضائی جهت همکاری درامور حفاظت از منابع ملی و طبيعی و جلب همکاری ساير مقامات دولتی و مردمی

14 ـ بررسی و اظهار نظر نسبت به چگونگی اجرای مقررات قانونی جنگلها و مراتع مربوط به وظايف واحد های منابع طبيعی وارائه طريق قانونی

15 ـ تهیه لوایح دعاوی و حضور در محاکم و مراجع قضائی بمنظور حل و فصل دعاوی مطروحه با وظایف واحدهای منابع طبیعی در محاکم و مراجع مختلف

16 ـ احداث بنا و ساختمان و سازه های موردنیاز و جاده در عرصه های منابع ملی و طبیعی و تهیه نقشه های ممیزی و تفکیک انفال

17 ـ بررسی و مطالعه و تهیه طرحهای بهره برداری از منابع ملی و طبیعی براساس ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی

18 ـ تنظیم قراردادها و برنامه های بهره برداری مطابق طرحهای مصوب و دستورالعلمهای اجرائی و اخذ مطالبات و درآمدهای مربوطه و اعلام آن به مراجع ذیربط

19 ـ ايجاد و تجهيز تفرجگاهها و پارکهای جنگلی و طبيعی و دست کاشت

20 ـ مطالعه و بررسی مناطق بیابانی و کویری و شناخت کانونهای بحرانی بیابان زدائی

21 ـ تهیه و اجرای طرحهای بیابان زدائی و تثبیت شن

22 ـ تنظیم برگ تشخیص جهت انتشار در آگهی قانونی مربوط

23 ـ جمع آوری وتنظيم کليه آمار واطلاعات عملکردها واستنتاج آماری وتهيه گزارش وتحليل های آماری

24 ـ بررسی و مطالعه و برنامه ریزی در جهت کاهش هزینه ها و خسارتهای زیست محیطی و افزایش بهره وری

 

درحال بارگزاری